Cenník

Cenínk služieb je určený na základe dohody, účtuje sa každá začatá hodina.